duminică, 15 ianuarie 2017

Limbajele iubirii- un instrument de screening și intervenție terapeutica în cuplu și familie


Résumé
Cette étude se propose d’identifier 5 aspects spécifiques qui constituent le fondement des couples et qui rendent satisfaisant le fonctionnement de la relation. Dans ce sens, nous avons construit un instrument de screening et d’orientation des interventions dans la thérapie du couple et de la famille.
L’indice Alpha de Cronbach de l’échelle a mis en évidence une très bonne consistance interne: 0,89 pour l’échelle entière et 0,56 pour la sous-échelle Mots d’encouragement, 0,65 pour la sous-échelle Temps accordé, 0,78 pour la sous-échelle Offre de cadeaux, 0,93 pour la sous-échelle Services et 0,90 pour la sous-échelle Caresses physiques.
L’analyse de la validité de l’Échelle Langages d’amour (en corrélant l’Échelle D A S à travers la méthode de la régression linaire simple) a mis en évidence la bonne qualité d’indicateur de l’échelle construite pour D A S, (r = 0,59). 
Abstract
Studiul de față își propune să identifice 5 aspecte specifice care stau la baza relațiilor de cuplu și care fac relația să  funcționeze într-un mod satisfăcător. In acest sens am construit un instrument de screening și  de orientare a intervențiilor în terapia de cuplu și familie.
 Indicele Alpha Crombach al scalei construite a scos în evidență o consistență internă foarte bună: 0,89 pe întreaga scală, respective 0,56 pe subscala Cuvinte de încurajare, 0,65 pe subscala Timp acordat, 0,78 pe subscala Oferirea de daruri, 0,93 pe subscala Servicii și 0,90 pe subscala Mângâieri fizice.
Analiza validității Scalei Limbajele iubirii prin corelarea cu Scala D A S prin metoda regresiei liniare simple a scos în evidență calitatea bună de predictor a scalei construite pentru D A S, (r = 0,59).
Cuvinte cheie:
Limbajele iubirii, adaptare diadică, cuvinte de încurajare, timp acordat, mângâieri fizice, servicii, oferirea de daruri.
Conceptualizare teoretică:
Psihoterapeutul Albert Ellis (1954) a operaționalizat conceptul de iubire propune câteva varietăți și tipuri de iubire  care conțin grade diferite de afecțiune, cum ar fi: dragoste conjugală, dragostea părintească, dragostea familială, dragostea religioasă, dragostea față de umanitate, dragostea față de animale, dragostea față de lucruri, dragostea de sine, dragostea sexuală, dragostea obsesiv-compulsivă.
Teoreticianul religios C. S. Lewis (1960/1988), a dedicat o carte întreagă unei discuții privind tipurile de iubire. Pornind de la diferențierile făcute de filosofii greci, Lewis a propus patru mari varietăți:
Ø  Afecțiunea (sau storge) se bazează pe familiaritate și contact repetat și se aseamănă cu atașamentul puternic dintre părinți și copii, de exemplu.
Ø  A doua varietate de iubire descrisă de Lewis este Prietenia (sau philias). Acest tip de iubire se bazează pe interese, opinii sau gusturi comune, precum și pe cooperare, respect reciproc și înțelegere.
Ø  Erosul sau „starea pe care o numim îndrăgostire” (p. 91) este a treia varietate de iubire. Dragostea erotică mai este caracterizată prin afecțiune, idealizarea persoanei iubite și griji pentru aceasta, precum și o durată scurtă a sentimentelor.
Ø  Ultimul tip de iubire este caritatea, la fel de altruistă ca „dragostea în calitate de dar divin”, care nu așteaptă nicio recompensă și dorește pur și simplu „tot ce e mai bun pentru persoana iubită” (p. 128).
Cercetătorii sociali și comportamentali contemporani au propus și ei taxonomii care specifică tipurile sau varietățile iubirii. Două dintre cele mai utilizate scheme de clasicare au fost dezvoltate de psihologul Robert Sternberg (de ex., 1986, 1998) și de sociologul John Lee (de ex., 1973, 1988).
Teoria triunghiulară a iubirii
Sternberg (de ex., 1986, 1998) a conceptualizat dragostea prin trei componente de bază care formează laturile unui triunghi: intimitatea, pasiunea și decizia/angajamentul
Ø  Intimitatea are o natură preponderent emoțională și afectivă și presupune sentimente de căldură, apropiere, conexiune și legătură intimă în cadrul relației de iubire.
Ø  Pasiunea este motivațională și constă din stimulii implicați în atracția romantică și fizică, în consumarea relației fizice și în fenomenele conexe.
Ø  Decizia/angajamentul este în mare parte cognitivă și include atât decizia pe termen scurt de a iubi o altă persoană, cât și angajamentul pe termen lung de a menține dragostea.
O altă teorie contemporană a iubirii, care a furnizat un instrument de măsurare folosit pe scară largă, este tipologia dezvoltată de Lee (de ex., 1977, 1988). În cadrul acestei abordări noi, fiecărei varietăți de iubire îi corespunde o culoare primară sau secundară (de unde și titlul cărții lui Lee’s [1973], Culorile iubirii).
Măsurători:
Scala  construită de noi, ,,Limbajele iubirii” a fost aplicată concomitent cu Scala DAS (Dyadic Ajustment Scale) pe un număr de 118 subiecți, iar dintre aceștia 38 au fost de gen masculin, 80 de gen feminin, media de vârstă fiind de 37,6 ani; 3 dintre respondenți au statut de persoane divorțate, 27 celibatari aflați într-o relație, iar 87 căsătoriți. Durata relației respondenților este cuprinsă între 0,2 ani și 40 de ani, cu o medie de 12,8 ani.
Acest instrument de 40 de itemi dorește să evalueze cele cinci limbaje ale iubirii descrise de Gary Chapman în cartea ,,Limbajele iubirii”.
 Adaptarea/satisfacția maritală poate fi  definită ca acomodare și interacțiune satisfăcătoare a partenerilor unul cu celălalt în cât mai multe circumstanţe.
Din cei 40 de itemi enunțați, 36 de itemi sunt formulați în manieră activă, în sensul că vizează acțiunea respondentului asupra partenerului de cuplu, iar 4 itemi sunt formulați în manieră pasivă, în sensul că vizează acțiunea partenerului asupra respondentului (cei 4 itemi formulați in manieră pasivă sunt la Subscala: ,,Primirea de daruri – itemii 21-24).
 Acest instrument face o evaluare globală cu privire la calitatea satisfacției diadice, identificând cu precizie modalitățile preferențiale de interacțiune și totodată aspectele legate de intimitate, acomodare și relaționare interdiadică generatoare de satisfacție în cuplu.
Operaționalizând satisfacția diadică în cinci aspecte legate de interacțiunea dintre parteneri, autorul cărții care a inspirat această scală a identificat următoarele comportamente maritale: Cuvintele de încurajare, Timpul acordat, Primirea de daruri, Serviciile, Mângâierile fizice.
Scorarea: Itemii sunt scoraţi pe o scală de tip Likert de la 1 la 4, fiecare subscală este formată din 8 itemi, putând lua valori între 8 și 32. Scorul total se calculează însumând scorurile la cele cinci subscale.
Chestionar se aplică individual şi este alcătuit din cinci subscale, fiecare subscală având 8 itemi, iar numărul total de itemi este de 40.
Cotarea răspunsurilor se face astfel:
Pe o scală de tip Likert în 4 trepte, unde: 1-deloc, 2-foarte puțin, 3-într-o oarecare măsură, 4-în mare măsură
Scorare
           Fiecare întrebare are un punctaj în funcţie de răspunsurile date de subiecţi. Pe baza însumării punctelor obţinute la fiecare subscală s-a stabilit că:
Nr
crt
Scală/Subscală
Scoruri mici
Scoruri medii
Scoruri mari
Abaterea standard
1
Scala Limbajele iubirii
40 - 88
89 - 131,66
132 - 160
13,61
2
Subscala Cuvintele de încurajare
8 - 20
21 - 27,26
28 - 32
2,56
3
Subscala Timp acordat
8 - 17
18 – 26,83
27 - 32
3,15
4
Subscala Primirea de daruri
8 - 15
16 - 27,56
28 - 32
3,60
5
Subscala Servicii
8
9 – 22,56
23 - 32
6,45
6
Subscala Mângâieri fizice
8
9 - 27,45
28 - 32
4,81
Pentru a evalua fidelitatea și validitatea acestui instrument construit am ales Dyadic Ajustment Scale pentru comparație.
Măsurători:
Dyadic Ajustment Scale este un instrument folosit pe scară largă pentru diverse aplicații clinice și de cercetare care se referă la cupluri. Mai bine de 1000 de investigații științifice au utilizat instrumentul și mulți clinicieni l-au găsit extrem de valoros în practică. Au fost realizate numeroase studii de fidelitate și validitate. Mai multe studii și cercetări au demonstrat că subscalele sunt utile pentru caracterizarea simptomelor și problemelor comportamentale prezente în cuplu.
DAS este instrumentul de evaluare cu utilizarea cea mai largă la nivel internațional în domeniul calității maritale. DAS mai face de asemenea posibil ca o persoană să clarifice și să comunice problemele pe care le resimte în relație, în cadrul unor procese terapeutice sau de consiliere individuală.
DAS este un instrument de evaluare alcătuit din 32 de itemi și include 4 subscale:
a. Consensul în cuplu, care evaluează gradul de înțelegere dintre parteneri privind factorii importanți pentru relație, cum ar fi banii, religia, activitățile recreative, prietenii, îndatoririle casnice și timpul petrecut împreună.
b. Satisfacția în cuplu, măsoară nivelul tensiunii, al frustrării din relație, precum și nivelul de la care individul consideră ralația ca încheiată.
c. Coeziunea în cuplu, apreciază interesele comune și activitățile împărtășite de cuplu.
d. Exprimarea afectivă, măsoară satisfacția persoanei față de exprimarea afectivității și sexualității în relație.
 Fiecare item este scorat pe o singură subscală. Se calculează de asemenea un scor total de adaptare, prin însumarea punctajelor celor 4 subscale. DAS este folosit pentru caracterizarea calității relației diadice.
Rezultate:
Prezentăm mai jos tabelul cu valoarile indicelui de consistență internă Alpha Crombach atât pentru scala construită cât și pentru scala folosită pentru comparație.

Cuvintele de încurajare
Timpul acordat
Oferirea de daruri

Servicii
Mângâieri fizice
Limbaje iubiirii
Dyadic Ajustment Scale
Alpha crombach
Alpha crombach
Alpha crombach
Alpha crombach
Alpha crombach
Alpha crombach
Alpha crombach
8 itemi
8 itemi
8 itemi
8 itemi
8 itemi
40 itemi
32 itemi
0,56
0,65
0,78
0,93
0,90
0,89
0,90

Analiza validitatii Scalei Limbajele iubirii prin Regresie liniara simpla.
Vom analiza validitatea Scalei Limbajele iubirii prin corelarea cu Scala Dyadic Ajustment Scale
Coeficientul de corelatie Pearson dintre Variabila independenta (predictor) – Scala Limbajele iubirii si Variabila dependenta (criteriu) - Scala Dyadic Ajustment Scale:
 R = 0,519, rezulta ca intre cele doua variabile analizate exista o corelatie buna.
Coeficientul de determinare R2 = 0,27; prin urmare, putem spune ca in proportie de 27% din rezultatele obtinute la Scala DAS pot fi explicate de scorul obtinut la Scala Limbajele iubirii.
Coeficientul nestandardizat pentru Variabila independenta Scala Limbajele iubirii este: b = 0,596. Coeficientul nestandardizat pentru constanta  este: a = 34,827.
Ecuatia de regresie este: Y = a + b * X = (34,827 = 0,596 *123 = 108,797) ceea ce este foarte aproape de scorul obtinut la Scala DAS (105) obtinuta de acelasi subiect.
Vom analiza validitatea Subscalei Cuvintele de incurajare prin corelarea cu Subscala Satisfactie diadica.
Coeficientul de corelatie Pearson dintre Variabila independenta (predictor) – Subscala Cuvintele de incurajare si Variabila dependenta (criteriu) - Subscala Satisfactie diadica: R = 0,474; rezulta ca intre cele doua variabile analizate exista o corelatie medie.
Coeficientul de determinare R2 = 0,22;  prin urmare, putem spune ca in proportie de 22% din rezultatele obtinute la Subscala Satisfactie diadica pot fi explicate de scorul obtinut la Subscala Cuvintele de incurajare.
Coeficientul nestandardizat pentru Variabila independenta Subscala Cuvintele de incurajare este: b = 0,823. Coeficientul nestandardizat pentru constanta  este: a = 10,435.
Ecuatia de regresie este: Y = a + b * X = (10,435 = 0,823 *28 = 33,479) ceea ce este foarte aproape de scorul obtinut la Subscala Satisfactie diadica (35) obtinuta de acelasi subiect.
Vom analiza validitatea Subscalei Mangaieri fizice prin corelarea cu Subscala Exprimare afectiva.
Coeficientul de corelatie Pearson dintre Variabila independenta (predictor) – Subscala  Mangaieri fizice si Variabila dependenta (criteriu) - Subscala Exprimare afectiva: R = 0,684; rezulta ca intre cele doua variabile analizate exista o corelatie medie.
Coeficientul de determinare R2 = 0,468; prin urmare, putem spune ca in proportie de 46% din rezultatele obtinute la Subscala Exprimare afectiva diadica pot fi explicate de scorul obtinut la Subscala Mangaieri fizice.
Coeficientul nestandardizat pentru Variabila independenta Subscala Mangaieri fizice este: b = 0,293. Coeficientul nestandardizat pentru constanta  este: a = 1,757.
Ecuatia de regresie este: Y = a + b * X = (1,757 = 0,293 *31 = 10,84) ceea ce este foarte aproape de scorul obtinut la Subscala Satisfactie diadica (12) obtinuta de acelasi subiect.
Vom analiza validitatea Subscalei Timp acordat prin corelarea cu Subscala Coeziune diadica.
Coeficientul de corelatie Pearson dintre Variabila independenta (predictor) – Subscala  Timp acordat si Variabila dependenta (criteriu) - Subscala Coeziune diadica: R = 0,471; rezulta ca intre cele doua variabile analizate exista o corelatie medie.
Coeficientul de determinare R2 = 0,222; prin urmare, putem spune ca in proportie de 22% din rezultatele obtinute la Subscala Coeziune diadica pot fi explicate de scorul obtinut la Subscala Timp acordat.
Coeficientul nestandardizat pentru Variabila independenta Subscala Timp acordat este: b = 0,660. Coeficientul nestandardizat pentru constanta  este: a = -0,70.
Ecuatia de regresie este: Y = a + b * X = (-0,70 + 0,660 *31 = 19,76) ceea ce este foarte aproape de scorul obtinut la Subscala Coeziune diadica (21) obtinuta de acelasi subiect.

Discuții:
Scala construită de noi, ,,Limbajele iubirii” are o fidelitate foarte bună: indicele Alpha Crombach al scalei a scos în evidență o consistență internă foarte bună: 0,89 pe întreaga scală, respectiv 0,56 pe subscala Cuvinte de încurajare, 0,65 pe subscala Timp acordat, 0,78 pe subscala Oferirea de daruri, 0,93 pe subscala Servicii și 0,90 pe subscala Mângâieri fizice.
Din analiza validității Scalei Limbajele iubirii, ca predictor, prin corelarea cu Scala Dyadic Ajustment Scale, ca și criteriu, am obținut un coeficient de corelație  bună, R = 0,51și un coeficient de determinare R2 = 0,27, ceea ce ne îndreptățește să afirmăm că 27% din rezultatele obtinute la Scala DAS pot fi explicate de scorul obtinut la Scala Limbajele iubirii.
În mod asemănător a fost făcută analiza pe subscalele: Cuvintele de incurajare prin corelarea cu Subscala Satisfactie diadica (R = 0,474,  R2 = 0,22); Subscalei Mangaieri fizice prin corelarea cu Subscala Exprimare afectiva (R = 0,684; R2 = 0,468); Subscalei Timp acordat prin corelarea cu Subscala Coeziune diadica (R = 0,471; R2 = 0,22).
 În concluzie, scala construită de noi poate fi utilizată ca instrument de screening pentru identificarea și evaluarea comportamentelor în cuplu, dar și ca instrument de orientare a intervenției terapeutice.
Referitor la administrarea acestei scale vom face recomandarea ca psihologul să  o aplice ambilor parteneri de cuplu, iar după scorare și interpretare să continue evaluare prin interviuri separate cu partenerii de cuplu investigând gradul de satisfacție pentru fiecare aspect în parte legat de comportamentele descrise în subscale și pentru a lua în calcul și aspectele legate de cutumele familiei, obiceiuri, tradiții, orientare religioasă sau alte especte etnice.
Ca și recomandări pentru cercetări viitoare vom sugera constrirea unui design de cercetare în care validitatea scalei să fie verificată prin comparație și cu alte scale de măsură.
Referințe bibliografice:

Ø  Chapman. G. (2011). Cele cinci limbaje ale iubirii, București, Ed. Curtea Veche.
Ø  Labăr .V.A. (2008). SPSS pentru științele Educației. Metodologia analizei datelor în cercetarea pedagogică. Ed Polirom .Iași
Ø  Lee, J. A. (1973). Colours of love: An exploration of the ways of loving. Toronto: New Press.
Ø  Popa. M (2009). Analiza de itemi din perspectiva teoriei clasice a testului. © Universitatea din București.
Ø  Sternberg, R. J., & Barnes, M. L. (Eds.). (1988). The psychology of love. New
Haven, CT: Yale University Press.
Ø  Sternberg, R. J. (1988). Triangulating love. In R. J. Sternberg & M. L. Barnes (Eds.), The psychology of love (pp. 119-138). New Haven, CT: Yale University Press. Copyright © 1988 by Yale University Press. Adapted with permission.
Ø   

Anexe:
Scala ,,Limbajele iubirii” va fi prezentată mai jos în Prezentarea 1.1.
1.1.Instrucțiuni
Vă rog să citiţi cu atenţie următoarele afirmaţii şi să vă gândiţi cât de mult vă identificaţi cu aceste comportamente. Dacă sunteţi într-o relaţie, răspundeți la întrebări având în minte actualul partener. Dacă nu aveți un partener momentan, răspundeți la întrebări având în minte cel mai recent partener. Dacă nu, răspundeți exact așa cum credeți că ați reacționa în situația dată.
1 = Deloc ; 2 = Foarte puțin; 3 = Într-o oarecare măsură; 4 =În mare măsură
Cuvintele de incurajare
1.Obişnuiţi să vă recompensaţi verbal partenera/partenerul de cuplu pentru felul în care se ocupă de curăţenia în casă, prepararea hranei, reparaţii în gospodărie?
2.Atunci când partenera/partenerul dumneavoastră de cuplu îşi cumpără un articol vestimentar obişnuiţi să-i faceţi complimente legate de alegerea facută?
3.Când  partenera/partenerul de cuplu doreşte să facă o schimbare în viaţa profesională şi nu are suficient curaj să înceapă o/îl faceţi să înţeleagă prin discursul dumneavoastră că-i sunteţi alături şi o/îl susţineţi?
4.Atunci când aveţi de comunicat partenerei/partenerului dumneavoastră de cuplu un aspect care vă nemulţumeşte o faceţi pe un ton deschis, fără nervi şi ţipete?
5.Atunci când între dumneavoastră şi partenera/partenerul de cuplu intervine o neînţelegere încercaţi să vă puneţi în situaţia ei/lui, să vedeţi lucrurile cu ochii ei/lui, după care să vă exprimaţi cu blândeţe şi înţelegere?
6.Dacă se întâmplă să greşiţi faţă de partenera/partenerul de cuplu sunteţi dispus să vă recunoaşteţi greşeala şi să vă cereţi iertare?
7.Dacă s-a întâmplat ca partenera/partenerul  de cuplu să facă o greşeală care v-a durut şi s-ar putea încă să vă mai doară, dar acesta şi-a cerut scuze, sunteţi dispus să-l iertaţi şi să acceptaţi ideea că aceasta ţine de domeniul trecutului?
8.Atunci când doriţi să comunicaţi partenerei/partenerului de cuplu să preia o sarcină în gospodărie îi spuneţi acest lucru sub formă de recomandare?
Timpul acordat
9.Atunci când dumneavoastră şi partenera/partenerul dumneavoastră sunteţi împreună acasă petreceţi timpul vizionând diverse programe la televizor sau făcând alte activităţi care vă distrag atenţia de la partenerul de cuplu?
10.Obişnuiţi să faceţi activităţi împreună cu partenera/partenerul de cuplu, cum ar fi: practicarea unui sport comun sau alte activităţi legate de pasiuni comune?
11.Atunci când partenera/partenerul vă povesteşte despre un conflict, un eveniment care l-a marcat sau l-a afectat aveţi suficientă răbdare să-l ascultaţi şi să-l înţelegeţi?
12.Când partenera/partenerul dumneavoastră vă vorbeşte păstraţi contactul vizual cu el astfel încât să nu vă fugă gândul în altă parte şi să faceți să simtă că-i acordaţi toată atenţia?
13.Consideraţi timpul petrecut împreună cu partenera/partenerul prin activităţi care vă fac plăcere amândurora ca fiind o modalitate de exprimare a iubirii?
14.Se întâmplă adesea să aveţi momente de intimitate cu partenera/partenerul de cuplu în care să vă destăinuiţi?
15.Eşti dispus să faci lucruri care partenerei/partenerului tău de cuplu îi fac plăcere şi să ai faţă de acestea o atitudine pozitivă?
16.Obișnuiți să ieșiți cu partenera/partenerul de cuplu la plimbare în doi, să vă vorbiți, să vă priviți în ochi?
Oferirea de daruri
17.Faceţi  partenerei/partenerului de cuplu daruri şi în afara ocaziilor speciale (ex: zile de naştere, onomastică, sărbători tradiţionale)?
18.Consideraţi oferirea de daruri un semn de afecţiune faţă de partenera/partenerul de cuplu?
19.Prezenţa dumneavoastră fizică şi susţinerea în momente dificile față de partenera/partenerul de cuplu le consideraţi a fi o manifestare de iubire?
20.Faceți partenerei/partenerului de cuplu daruri cu ocazii speciale (aniversări onomastice, zile de naștere, sărbători religioase, ziua internațională a femeii sau a bărbatului, etc.)?
21.Vă place să primiți din partea partenerei/partenerului de cuplu daruri în afara ocaziilor speciale?
22.Considerați primirea de daruri de la partenera/partenerul de cuplu ca fiind o dovadă de afecțiune față de dumneavoastră?
23.Prezenţa fizică şi susţinerea în momente dificile din partea partenerei/partenerului de cuplu le consideraţi a fi o manifestare de iubire?
24.Vă place să primiți din partea partenerei/partenerului de cuplu daruri cu ocazii speciale (aniversări onomastice, zile de naștere, sărbători religioase, ziua internațională a femeii sau a bărbatului, etc.)?
Serviciile
25.Consideraţi participarea la prepararea hranei, aşezatul mesei, spălatul vaselor, ca fiind o dovadă de iubire față de partenera/partenerul de cuplu?
26.Consideraţi participarea la aspiratul locuinţei, ştergerea prafului, curăţarea obiectelor sanitare, dusul gunoiului, ca fiind o dovadă de iubire față de partenera/partenerul de cuplu?
27.Consideraţi participarea la renovarea locuinţei, greblatul grădinii, tunsul gazonului, alte activităţi de întreţinere a locuinţei ca fiind o dovadă de iubire față de partenera/partenerul de cuplu?
28.Consideraţi participarea la plimbatul câinelui, schimbatul nisipului la pisică, schimabul apei din acvariu cu peşti, hrănirea şi îngrijirea animalelor de companie ca fiind o dovadă de iubire față de partenera/partenerul de cuplu?
29.Consideraţi participarea la  îngrijirea copiilor, asistarea lor la făcutul temelor, însoţirea la grădiniţă sau la şcoală, ca fiind o dovadă de iubire față de partenera/partenerul de cuplu?
30.Consideraţi participarea la  spalatul rufelor, călcatul și împăturitul acestora ca fiind o dovadă de iubire față de partenera/partenerul de cuplu?
31.Consideraţi implicarea în achiziționarea obiectelor de folosință  și de lungă durată (mobilier, electrocasnice, autovehicule, etc) ca fiind o dovadă de iubire față de partenera/partenerul de cuplu?
32.Consideraţi implicarea în activități de administrare a locuinței (plata chiriei, plata cheltuielilor de  întreținere, citirea și raportarea lunară a consumului la utilități, etc) ca fiind o dovadă de iubire față de partenera/partenerul de cuplu?
Mângâierile fizice
33.Atunci când ieşiţi la plimbare cu partenera/partenerul de cuplu obişnuiţi să vă ţineţi de mână?
34.Vă sărutaţi zilnic partenera/partenerul de cuplu?
35.Obişnuiţi să vă îmbrăţişaţi zilnic partenera/partenerul de cuplu?
36.Relaţia sexuală cu partenera/partenerul de cuplu este una satisfăcătoare?
37.Obişnuiţi adesea să vă mângâiaţi cu afecţiune partenera/partenerul de cuplu?
38.Cunoaşteţi ce zone ale corpului partenerei/partenerului de cuplu sunt mai sensibile la mângâiat?
39.Obișnuiți să dormiți în același pat cu partenera/partenerul de cuplu?
40.Vă manifestați afecțiunea (sărutându-vă, mângâindu-vă, ținându-vă de mână) față de partenera/partenerul de cuplu în prezența altor persoane?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu